092 864 7711
02 539 7403-4
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


           จำหน่าย process intrument, analyzer, sensor, electronic equipment ต่างๆ เช่นเครื่องวัดก๊าซ ความดัน ความเร็วลม อัตราการไหล ความชื้น อุณหภูมิ แสง ระดับความดังเสียง และตัวแปรทางphysics/เคมี       จำหน่าย KIMO รายใหญ่ที่สุดของเมืองไทย สินค้ามี Calibration Certificate รับรองความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดตามมาตรฐานของ AFNOR  รับประกันสินค้า 1-2 ปี หากเสียภายใน 7 วัน เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันที บริการจัดส่งทั่วประเทศ รวดเร็วทันใจ