Product Category


38
>> เซ็นเซอร์วัดระยะ  
>> เลเซอร์ตามการใช้งาน   [3]
>>  
2
LaserLyte-Flex Alignment Laser System LaserLyte-Flex Alignment Laser System

การประยุกต์ใช้งาน

  การผลิตเสื้อผ้า
  Screen printing
  การเย็บจักร และ การถัก 
  การผลิตล้อยาง
  การตัดด้วยเลื่อย
  การตัดสิ่งทอ
  การกำหนดตำแหน่งคนไข้ใช้ในเครื่องมือแพทย์ 
  Rotary press alignment
  การตำแหน่ง/แนวตัดหรือเจาะแก้ว
  การจัดวางภาพพิมพ์

 

Datasheet