Product Category


16
>> Panel Meter  
>> Counters   [3]
>>  
22
SLC-94

แหล่งจ่ายไฟ input: 19 - 50 V DC; 16 - 35 V AC หรือ 85 - 260 V AC/DC
  รับสัญญาณเข้า: Pulse
  แสดงผลด้วย: LED 6 ตัวอักษรสีแดงหรือสีเขียว (เลือกได้) ขนาด 13 mm
  Output: Relay ขนาด 1A/250V AC จำนวน 2 ตัว
               หรือ OC output ขนาด 30mA/30VDC/100mW
  สามารถจ่ายไฟให้กับ sensor ขนาด: 24V DC/100 mA
  ความละเอียด: 1 mS
 
ติดต่อสื่อสารโดยใช้: port RS-485 และ Modbus RTU
  อุณหภูมิการใช้งาน: 0 ถึง +50 C
  ขนาดของหน้าจอแสดงผล: 90.5 x 43 mm
  
ขนาดของโครงภายนอก: 96 x 48 x 100 mm

 

Datasheet