02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


7
>> เครื่องวัดก๊าซ  
>> เครื่องวัดก๊าซ   [1]
>>  
2
เครื่องวัดก๊าซ Gas analyzer AQ100

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิCO2 meter
ช่วงการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 0 - 5,000 ppm
ช่วงการวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80 °C