02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


19
>> CMOS Sensor Wide dynamic range
1
- ใช้ในงาน รักษาความปลอดภัย บริเวณลานจอดรถ สามารถตัดแสงสะท้อน จากกระจกรถยนต์ ออก ทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน - ใช้ในงานด้านการจราจร หรืออื่น ๆ สามารถมองป้ายทะเบียนรถชัดเจน ถึงแม้จะมีแสงจาก ไฟเบรคของรถยนต์รบกวน - ถ่ายย้อนแสง spotlights ได้ โดยยังสามารถมองเห็นสีที่ pattern สีได้ดีอยู่