02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


20
>> Sensors(prctec)
1

FEATURES
●Customised designs
●Various materials

APPLICATIONS
●Linear position sensing
●Automotive
●Industrial applications
●Aerospace
2
เซ็นเซอร์วัดท่าทางการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(SPI Interface), มี digital filter กรองความถี่สูงและต่ำ, วัดและวิเคาระห์อุณหภูมิภายในตัว ความละเอียดสูง สัญญาณรบกวนต่ำ
3
การประยุกต์ใช้งาน
เครื่องตรวจวัดความเร็วของวัตถุ
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
เครื่องตรวจวัดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่น Microwave
4
การประยุกต์ใช้งาน
เครื่องตรวจวัดความเร็วของวัตถุ
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
เครื่องตรวจวัดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่น Microwave
5
การประยุกต์ใช้งาน
ตรวจจับหาตำแหน่งของ วัตถุ
เครื่องเตือนการชน
ตรวจจับหาสิ่งกีดขวาง
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ตรวจวัดระดับต่าง ๆ
6
การประยุกต์ใช้งาน
เครื่องมือวัด: แบบพกพา/GPS
เข็มทิศ: เรือ/รถยนต์/มือถือ
เครื่องติดตาม: นักดำน้ำ/เรือเดินทะเล
โทรศัพท์เคลื่อนที่
การรับรู้ทิศทางของหุ่นยนต์
แสดงทิศทาง
7
เหมาะสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของสาร ภายในถังผสมสาร หรือถือพกพาไปวัดตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการวัดก็ได้ (มีให้เลือกแบบจุ่มและแบบ Inline)
8
เหมาะสำหรับการติดตามวัดปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไหลอยู่ภายในท่อโดยลักษณะการวัดค่าจะเป็นแบบเชิงเส้น ต่อเนื่อง
9
ซนเซอร์วัดความชื้นของวัสดุรุ่น MMS Series สำหรับการวัดค่าความชื้นแบบ online ให้สัญญาณออกแบบ analog ใช้วัดความชื้นในวัสดุเช่น วัสดุชนิดผงต่าง ๆ แกลบ ทราย เมล็ดพืช เศษไม้ ขี้เลื่อย กองของวัสดุชิ้นเล็ก ๆ
10
FS1
ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เช่นวัดความชื้น ของข้าว ข้าวโพด และเมล็ดพืชโดยการเก็บตัวอย่างมาวัด
11
FS2
วัดค่าความชื้นของข้าวโพดทั้งหมด โดยใช้ตัวอย่าง 300 กรัมในการวัด และเหมาะสำหรับงานทางด้านการเกษตร, ตัวแทนจำหน่าย และอุตสาหกรรมอาหาร
12
FS4
ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เช่นวัดความชื้น ของข้าวและข้าวโพด โดยการเก็บตัวอย่างมาวัด
13
BP1
ใช้สำหรับวัดค่าความชื้นของเมล็ดที่มีขนาดเล็ก
14
BM2
ใช้กับการวัดความชื้นในงานทางด้านชีวมวล