02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


71
>> Premosys  
>> LED Analyzers   [2]
1
รายละเอียดสินค้า : ระบบ eFlat ถูกออกแบบสำหรับการทดสอบสีและความเข้มข้นของ LED, หน้าจอแสดงผล, ไฟ Dashboard และอุปกรณ์ที่ส่องแสงด้วยตัวเองได้ มีความรวดเร็วมาก วัดแบบขนานกันและอัตโนมัติ ระบบการตรวจสอบสีนั้นคลอบคลุม spectrum ทั้งหมดของแสงที่มองเห็นได้ตั้งแต่ LEDs ที่มืดสุดไปยังสว่างสุด ทั้งยังสามารถวิเคราะห์สีอย่างมีความแม่นยำและตรวจจับความเข้มสีที่โดดเด่นได้และใช้งานได้ง่าย
2
รายละเอียดสินค้า : ระบบ eFlat – II นั้นสามารถแสดงประสิทธิภาพที่สูงที่แม้แต่ LED ที่ใช้สัญญาณ PWM เช่นที่พบในส่วนของภาคยานยนต์ก็สามารถตรวจสอบสีและความเข้มได้และมี interface รับส่งข้อมูลแบบ Network ทำให้เหมาะสม เข้ากันได้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0
3
รายละเอียดสินค้า : ระบบ eFlat ถูกออกแบบสำหรับการทดสอบสีและความเข้มข้นของ LED, หน้าจอแสดงผล , ไฟ Dashboard และอุปกรณ์ที่ส่องแสงด้วยตัวเองได้ มีความรวดเร็วสูง ขนานกันและอัตโนมัติ ระบบการตรวจสอบสีนั้นคลอบคลุม spectrum ทั้งหมดของแสงที่มองเห็นได้ตั้งแต่ LEDs ที่มืดสุดไปยังสว่างสุด ทั้งยังสามารถวิเคราะห์สีอย่างมีความแม่นยำและตรวจจับความเข้มที่โดดเด่นได้และใช้งานได้ง่าย
4
รายละเอียดสินค้า : ใช้สำหรับทดสอบส่วน PWM ที่มีค่าความละเอียดสูงและไฟ LED ที่ไฟอ่อนมากเป็นพิเศษและใช้การสื่อสารแบบ Ethernet ทำให้ระบบนั้นมีการสื่อสารที่รวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อรวมกับ Network ได้โดยตรง การผสมกันระหว่างการปรับความไวแสงและการรวมเวลาสัญญาณทำให้รอบการทำงานนั้นใช้เวลาสั้นมาก
5
รายละเอียดสินค้า : Light Analyzer PR0190 เป็น LED TESTER ที่มีแชนแนลเดียวที่สามารถตรวจจับได้สามผลการทดสอบ ในระบบนี้อนุญาตให้คุณทดสอบ LEDs ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะของการทดลองและมีความคงที่ในระยะยาว นอกจากนั้นยังตรวจจับระดับของ LED ตั้งแต่ LED ที่สามารถมองเห็นในแสงสว่างสำหรับใช้ในกลางวัน ไปจนถึง LED ที่สว่างมากเหมาะสำหรับการใช้ในการให้แสงในประเภทต่าง ๆ ค่าความไวแสงของ PR0190 คือ 3.5 ถึง 10,000,000 Lux