02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


13
>> เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลขนาดจิ๋ว
1
-บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
-การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 50/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
-สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
-รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง
2

-บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
-การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,000/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
-สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
-รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง
3

-ทนต่อพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนได้เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน
-บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
-การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,600/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
-สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
-รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง
4

-มีจอ LCD (แสดงผลพร้อมกัน 4 ช่อง)
-บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
-การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,600/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
-สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
-รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง
5

Wireless Data Logger ขนาดจิ๋วเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่น เครื่องจักรที่กำลังหมุน พื้นที่มีความเสี่ยงเป็นต้นและนอกจากนี้การส่งข้อมูลยังใช้ BLE(Bluetooth Low Energy)ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไร้สายด้วยพลังงานต่ำได้ และเรายังมี MSR SmartCloud ที่เป็นเสมือน Sever กลางที่คอยเก็บข้อมูลของคุณผ่าน Internet ซึ่งทำให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน Smart phone หรือ Tablet ได้ Wireless Data Logger ขนาดจิ๋วจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะทำให้การทำงานของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยทีเดียว