02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


44
>> DIS Sensor  
>> Sensor/Switch ควบคุมการสั่นสะเทือน   [4]
1
รายละเอียดสินค้า : เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบ 1, 2, 3 แกน MEMS Technology มีความทนทานสูง ย่านวัด ±1.5, ±4, ±16 G ความถี่ตอบสนอง 0 - 10/50/100/500/1.000/2.000 Hz สัญญาณออก : 4-20mA / 0.5-4.5V วัสดุทำจากพลาสติก แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc มาตรฐานการป้องกัน IP67 ขนาด 40x40x25 มม.
2
รายละเอียดสินค้า : เซ็นเซอร์ความลาดเอียงแบบ 1, 2 แกน MEMS Technology มีความทนทานสูง ย่านวัด ±10°, ±30°, ±90°, 0 - 360° สัญญาณออก 0.5 - 4.5 V or 4 - 20 mA วัสดุทำจากพลาสติก แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc มาตรฐานการป้องกัน IP67
3
รายละเอียดสินค้า : เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน MEMS Technology มีความทนทานสูง ย่านวัด ±8 ความถี่ตอบสนอง 1600 สัญญาณออก CANopen, CANopen safety แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc มาตรฐานการป้องกัน IP67