02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


13
>> เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลขนาดจิ๋ว  
>> โหลดข้อมูลผ่าน USB   [1]
>>  
1

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลขนาดจิ๋ว รุ่น MSR145


 

-บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
-การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 50/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
-สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
-รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง